B- Instruktör samt TIH Instruktör- Åsa Strandberg

Spännande teoretiska kunskaper som bygger på mångåriga praktiska erfarenheter.
Medryckande, roliga föreläsningar, coachningar och projekt som skapar processer hos de medverkande.

Lär av Olle Forsell, som är pionjär inom natur- och hästturism samt export av dessa på internationell marknad.

Lönsam hästturism
Om hur man utvecklar ett företag till att få lönsamhet genom att höja sin kvalitet och skapa säljbara produkter av sin aktivitet.
Erfarenhet sedan 1995 som ridturismföretagare och sedan 2002 på den internationella marknaden.

Matlagning utomhus
Om såväl lagstiftning som livsmedelshygien i utomhusmatlagning, samt praktisk matlagning med tips och enkla goda recept.
Final i Årets Vildmarkskock 2 år i rad.

Säker häst, säker ridning
Genom ett noggrant säkerhetsarbete har vi fått ner incidenter till ett minimun. Tack vare att vårt hästliv berikats av möten med otroligt skickliga hästviskare (Dock inte Robert Redford) som lärt oss mycket om kommunikation och ledarskap med hästar så har vi idag trygga säkra hästar.

Kunskaper och erfarenheter
vi gärna delar med oss av såväl teoretiskt som praktiskt

För mer information kontakta Olle på olle@kalvefalls.se


 Internationell Upplevelseturism – Olle Forsell

Med Olle Forsells långa erfarenhet på den internationella marknaden för hästturism har han tagit fram en metod och lotsat svenska såväl som norska kollegor ut på den. En metod som även passar andra grenar av naturbaserad upplevelseturism.
Vi arbetar med en process där företagaren genom självanalys och åtgärdsprogramhöjer sin kvalitet som ett första steg. Nästa steg är att ta framprodukter som är tydliga och unika för just  den företagaren, och när detta är klart ta med företagen ut på den internationella marknaden.
Olle samarbetar med Svenska Ekoturismförningen och kvalitetssystemet Naturens Bästa, han har i detta arbete erhållit projektstöd från Jordbruksverket och hästansvarig på landsbygdsavdelningen Magnus Nordgren. Samt för dialog i dessa frågor med Svenska Hästnäringens Nationella Stiftelse och Branschorganisationen Hästföretagarna där han även sitter i styrelsen. Metoden utmynnade hösten 2010 i att sju svenska företag gemensamt hade
en monter på hästmässan i Verona, Italien. Hör bara av dig så skickar vi projektrapporterna.
Under 2011 har Olle coachat tio norska företag i Fjellregionen.

Referenser:
Magnus Nordgren. Hästansvarig, Landsbygdsavdelningen, Jordbruksverket.
Maria Kjellström. fd Hästansvarig, Sv. Ekoturismföreningen.
Cathrine Fodstad. Projektledare Fjellregionen, Hedmark Fylke.
Magnus Nordgren +46 36-15 58 67, magnus.nordgren@jordbruksverket.se
Maria Kjellström +46 70-607 4044, maria@ekoturism.org
Cathrine Fodstad, +47 47-37 55 61, cathrine.fodstad@hedmark.org

http://www.hesteriket.no/dokumenter/170812%20Klare%20for%20hele%20verden%20Østlendingen.pdf

För mer information kontakta Olle på olle@kalvefalls.se